PxPixel
ทำบุญ
วัดหนองกระทุ่ม is one of ทำบุญ.

Zzz BoY zzZZzz BoY zzZ: ทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิต&ซื้อที่ดินถวายวัด

วัดหัวช้าง is one of ทำบุญ.

2. วัดหัวช้าง

อ.เมืองลพบุรี, จ.ลพบุรี
Temple · 2 tips and reviews

Zzz BoY zzZZzz BoY zzZ: ทำบุญไถ่ชีวิต โค-กระบือ ทำบุญโลงศพ สำหรับศพไร้ญาติ 15-30 มี.ค.2556

คลองชลประทาน สะพาน 8 is one of ทำบุญ.

3. คลองชลประทาน สะพาน 8

ซื้อปลามาปล่อยทุกวันอาทิตย์ ใต้ต้นคูณ ก่อนถึง อบต.ป่าตาล
Canal · 2 tips and reviews

Zzz BoY zzZZzz BoY zzZ: อานิสงค์ของการปล่อยหอยขม ทิ้งความขมขื่น จะร่มเย็นเป็นสุข

คลองชลประทาน สะพาน 8 is one of ทำบุญ.

4. คลองชลประทาน สะพาน 8

ซื้อปลามาปล่อยทุกวันอาทิตย์ ใต้ต้นคูณ ก่อนถึง อบต.ป่าตาล
Canal · 2 tips and reviews

Zzz BoY zzZZzz BoY zzZ: อานิสงค์ของการปล่อยปลาดุก จะทำให้ศัตรูหรือคู่แข่งจะพ่ายแพ้

วัดโคกลำพาน is one of ทำบุญ.

5. วัดโคกลำพาน

อ.เมือง, ลพบุรี, จังหวัดลพบุรี
Temple · 1 tip

Zzz BoY zzZZzz BoY zzZ: มาร่วมทำบุญเททองหล่อพระปางสะดุ้งมาร วันอาทิตย์ที่ 20 ม.ค.56

วัดคลองสายบัว is one of ทำบุญ.

6. วัดคลองสายบัว

ลพบุรี, จังหวัดลพบุรี
Buddhist Temple · 2 tips and reviews

Zzz BoY zzZZzz BoY zzZ: ทำบุญหล่อพระปางสะดุ้งมาร(ปางพิชิตมาร) &ทำบุญสร้างพระอุโบสถ 10/02/56

Wat Sao Thong Tong is one of ทำบุญ.

7. Wat Sao Thong Tong

(วัดเสาธงทอง)
ถ.ฝรั่งเศส, ลพบุรี, จังหวัดลพบุรี
Temple · 5 tips and reviews

Zzz BoY zzZZzz BoY zzZ: ทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ ไหว้หลวงพ่อโต พระประธานในวิหารหลวง 10/02/56

แม่น้ำลพบุรี is one of ทำบุญ.

8. แม่น้ำลพบุรี

หน้าวัดพรหมมาสตร์, ลพบุรี, จังหวัดลพบุรี
River · 2 tips and reviews

Zzz BoY zzZZzz BoY zzZ: อานิสงค์ของการปล่อยปลาไหล ชีวิตราบรื่น พ้นจากอุปสรรค การเงินจะรุ่งเรือง

วัดมณีชลขัณฑ์ is one of ทำบุญ.

9. วัดมณีชลขัณฑ์

ลพบุรี, จังหวัดลพบุรี
Temple · 10 tips and reviews

Zzz BoY zzZZzz BoY zzZ: บุคคลให้ทานในสัตว์เดียรัจฉาน พึงหวังผลทักษิณาได้ร้อยเท่า