חן ג.

חן ג.

Facebook Twitter ישראל

806

Check-ins

Tips

מרכז ידע קהילתי עכוAcre • December 15, 2010

מרכז ידע קהילתי הנמצא בתוך מתנ"ס בית היימן כולל כיתות לימוד ומעבדה לתיקון מחשבים למען הקהילה. המרכז מציע מגוון קורסים במחשבים ובמקצועות טכנולוגיים מתקדמים

Save
Report