Vietnam
The Coffee Bean & Tea Leaf is one of Vietnam.

1. The Coffee Bean & Tea Leaf

6.4
157-159 Nguyen Thai Hoc St., Cau Ong Lanh Ward, Dist. 1, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City
Coffee Shop · 59 tips and reviews

Trần Quốc HuyTrần Quốc Huy: Pass wifi: iceblended, pass chung cho tất cả CoffeeBean. Lên tầng quán này ngắm dây điện