All of Nanang’s tips

Here are all of Nanang's insider tips. Whip up a list of the best ones, so you can experience the world through his eyes.

Nanang S.

Nanang Setyoaji
10 items

1
.
Studio 2 Double Click

Jl. Honggowongso 24B, Surakarta
Been here
Save

2
.
Pos Pantau FPB - Dam Morangan Kali Gendol

Morangan, Sindumartani, Ngemplak, Sleman, D.I. Yogyakarta
Been here
Save

3
.
Pos Pantau FPB - Kali Gendol Tanggul Buntung

Kalimanggis, Sindumartani, Ngemplak, Sleman, D.I. Yogyakarta
Been here
Save

4
.
Pos Pantau FPB - Kali Gendol dusun Kentingan

Kentingan, Sindumartani, Ngemplak, Sleman, D.I. Yogyakarta
Been here
Save

5
.
Dam Kali Gendol dusun Kayen

Kayen, Sindumartani, Ngemplak, Sleman, D.I. Yogyakarta
Been here
Save

6
.
Dam Kali Gendol Dusun Jambon

Kejambon, Sindumartani, Ngemplak, Sleman, D.I. Yogyakarta
Been here
Save

7
.
Dam Kali Gendol Dusun Jambon

Kejambon, Sindumartani, Ngemplak, Sleman, D.I. Yogyakarta
Been here
Save

8
.
Wr.Bakmi jawa_Bu Endang

Tambakan, Yogyakarta
Been here
Save

9
.
Tanggul Gendol Jambon RT 1

Kejambon Lor RT1, Sindumartani, Ngemplak, Yogyakarta
Been here
Save

10
.
Sate Jowo Cak Matmo

Pasar Tempel, D.I. Yogyakarta
Been here
Save