المغفل's Badges

These are all the badges you've unlocked. We've listed them in the order in which you've unlocked them (newest first).

Mall Rat

February 27, 2014 

School Night

December 26, 2013 

Swarm

September 29, 2013 

Zoetrope

August 31, 2013 

Swimmies

June 01, 2013 

Great Outdoors

June 01, 2013 

Sweet n' Sour Check-In

May 19, 2013 

Crunked

May 18, 2013 

4sqDay 2013

April 17, 2013 

Flame Broiled

April 04, 2013 

Super Mayor

February 23, 2013 

Bookworm

January 04, 2013 

Shutterbug

September 29, 2012 

Superstar

September 17, 2012 

Overshare

September 01, 2012 

Back to School

August 31, 2012 

Explorer

August 26, 2012 

Super User

August 24, 2012 

Adventurer

August 21, 2012 

Local

August 19, 2012 

Newbie

August 18, 2012