หลักสูตรครูสมาธิของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ดีจริงๆ สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้ง่าย เหมาะกับคนทั่วไป โดยเฉพาะคนเมืองผู้มีเวลาน้อย
Tip is too short...
Tip is too long...
Cancel
Save this tip Report
Share
Show More