ควรมาแต่เช้า เพื่อมาเอาบัตรคิว. ไม่งั้นครึ่งวันก็ไม่ได้ตรวจ
Tip is too short...
Tip is too long...
Cancel
Save this tip Report
Share
Show More