PrincessnaKARA

PrincessnaKARA left a tip at Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn (Saigon Notre-Dame Basilica)

1 Cộng Xã Paris (Đồng Khởi St.), Quận 1, Ho Chi Minh City | August 20, 2012
Love dis KATEDRAL !
Tip is too short...
Tip is too long...
Cancel
Save this tip Report
Share
Show More (on 1 To-do List)