Maxgulian

Maxgulian

learning programmer

Facebook Twitter Laos

228

Check-ins
Lao-IteccVientiane, Vientiane • March 17, 2013

ແຫຼ່ງຂອງຂາຊ໋ອບບ!! ທັງຫຼາຍແຫຼກ

Save
Report
ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ (soutsaka college)March 17, 2013

ຮ.ຮ ນີ້ຄ່າຮຽນແພງເວີ້!!

Save
Report
ສູນການຄ້າມິດຕະພາບລາວ-ຈີນMarch 17, 2013

ຊ໋ອບກະຈາຍ!! ສີນຄ້າຊື້ຫຼາຍຍິ່ງຖືກຫຼາຍ #ຈີນແດງ

Save
Report