แดงปลาสวรรค์'s Badges

These are all the badges you've unlocked. We've listed them in the order in which you've unlocked them (newest first).

Retired

4sqDay 2012

April 15, 2012 

Bento

March 24, 2012 

Campus Explorer

December 10, 2011 

Great Outdoors

December 09, 2011 

Swimmies

December 05, 2011 

Mall Rat

October 15, 2011 

Retired

I'm on a boat

October 13, 2011 

Munchies

September 02, 2011 

Smells Like School Spirit

August 29, 2011 

Player Please!

August 29, 2011 

Super Mayor

August 22, 2011 

School Night

August 21, 2011 

Bookworm Bender

August 21, 2011 

Swarm

August 14, 2011 

Superstar

August 06, 2011 

Crunked

August 05, 2011 

Overshare

August 05, 2011 

Explorer

July 19, 2011 

Super User

July 13, 2011 

Local

July 11, 2011 

Bender

July 10, 2011 

Adventurer

July 07, 2011 

Newbie

July 04, 2011