เที่ยวช้อปปิ้ง Paris!

มาเที่ยว Paris เมืองแห่งแฟชั่นที่นักท่องเที่ยวทั้งหลายพากันมาช้อปปิ้งเลือกซื้อเสื้อผ้าและกระเป๋าแบรดเนมหรูดัง ๆ ทั้งหลายรวมกันที่นี่...

Somchai R.

Somchai Rojana
64 items | Created Apr 30, 2012

1
.
Jardin du Luxembourg

Place Edmond Rostand, Paris, Île-de-France
Been here
Save

2
.
Canal Saint-Martin

Quai de Valmy, Paris, Île-de-France
Been here
Save

3
.
Parc des Buttes-Chaumont

Parc des Buttes-Chaumont, Paris, Île-de-France
Been here
Save

4
.
Rosa Bonheur

2 allée de la Cascade, Paris, Île-de-France
Been here
Save

5
.
Pont des Arts

Pont des Arts, Paris, Île-de-France
Been here
Save

6
.
Jardin des Tuileries

Rue de Rivoli, Paris, Île-de-France
Been here
Save

7
.
Parc Monceau

35 boulevard de Courcelles, Paris, Île-de-France
Been here
Save

8
.
Place des Vosges

Place des Vosges, Paris, Île-de-France
Been here
Save

9
.
Jardin du Palais Royal

2 place Colette, Paris, Île-de-France
Been here
Save

10
.
Jardin des Plantes

57 rue Cuvier, Paris, Île-de-France
Been here
Save

11
.
Square du Temple

Rue du Temple, Paris, Île-de-France
Been here
Save

12
.
Ladurée

75 avenue des Champs-Élysées, Paris, Île-de-France
Been here
Save

13
.
Breakfast in America

4 rue Malher, Paris, Île-de-France
Been here
Save

14
.
Hard Rock Cafe Paris

14 boulevard Montmartre, Paris, Île-de-France
Been here
Save

15
.
L'As du Fallafel

34 rue des Rosiers, Paris, Île-de-France
Been here
Save

16
.
Café Charlot

38 rue de Bretagne, Paris, Île-de-France
Been here
Save

17
.
Les Deux Magots

6 place Saint-Germain-des-Prés, Paris, Île-de-France
Been here
Save

18
.
Breakfast in America

17 rue des Écoles, Paris, Île-de-France
Been here
Save

19
.
Café Étienne Marcel

34 rue Étienne Marcel, Paris, Île-de-France
Been here
Save

20
.
Café de l'Industrie

16 rue Saint-Sabin, Paris, Île-de-France
Been here
Save
You've done of
Lisa L. Menuin L. Nicolas F.
3 people have saved this list