คำเชยๆ Hello World : ))
อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร is one of คำเชยๆ Hello World : )).

1. อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, Kantharawichai, Mahasarakham
College Academic Building · 2 tips and reviews

Sploy P.Sploy Panda: เรียนแต่เช้าง่วงเหงาตลอด