ศุภชัย's Badges

These are all the badges you've unlocked. We've listed them in the order in which you've unlocked them (newest first).

Century Club

April 20, 2013 

4sqDay 2013

April 15, 2013 

Campus Explorer

February 24, 2013 

Bento

December 29, 2012 

Shutterbug

September 29, 2012 

JetSetter

September 25, 2012 

Krung Thep

May 05, 2012 

Birdie

April 21, 2012 

Mall Rat

April 16, 2012 

Retired

4sqDay 2012

April 16, 2012 

Bookworm

April 07, 2012 

mtvU Spring Break 2012

April 01, 2012 

Ten Hundred

March 17, 2012 

I Love Windows Phone

March 10, 2012 

Baker's Dozen

February 05, 2012 

Super Mayor

January 14, 2012 

Fresh Brew

January 14, 2012 

Just Desserts

January 02, 2012 

Swimmies

December 31, 2011 

Wino

December 08, 2011 

Great Outdoors

October 30, 2011 

Animal House

July 25, 2011 

Gym Rat

January 26, 2011 

Swarm

January 01, 2011 

Bender

December 31, 2010 

Retired

I'm on a boat

December 29, 2010 

Retired

Barista

October 01, 2010 

Retired

Photogenic

September 26, 2010 

Crunked

September 25, 2010 

Superstar

September 22, 2010 

Local

August 19, 2010 

Explorer

August 17, 2010 

Super User

August 17, 2010 

Adventurer

August 07, 2010 

Overshare

August 07, 2010 

Newbie

August 07, 2010