คุณชาย ระ ชานม's Badges

These are all the badges you've unlocked. We've listed them in the order in which you've unlocked them (newest first).

Baker's Dozen

January 27, 2014 

Greasy Spoon

January 23, 2014 

Service

January 23, 2014 

4sqDay 2013

April 16, 2013 

Krung Thep

December 04, 2012 

Great Outdoors

November 26, 2012 

Shutterbug

October 12, 2012 

Back to School

September 24, 2012 

Fresh Brew

August 01, 2012 

Swimmies

June 20, 2012 

Trainspotter

June 15, 2012 

9 to 5

May 22, 2012 

Retired

4sqDay 2012

April 16, 2012 

School Night

March 08, 2012 

Mall Rat

November 26, 2011 

Bookworm

July 13, 2011 

Ten Hundred

July 01, 2011 

Campus Explorer

June 04, 2011 

JetSetter

May 13, 2011 

Animal House

April 23, 2011 

Retired

4sqDay 2011

April 16, 2011 

Zoetrope

April 13, 2011 

Fixer Upper

February 17, 2011 

Swarm

December 09, 2010 

Retired

Photogenic

November 11, 2010 

Super Mayor

September 20, 2010 

Superstar

September 03, 2010 

Bender

August 30, 2010 

Explorer

August 30, 2010 

Super User

August 30, 2010 

Local

August 29, 2010 

Crunked

August 28, 2010 

Overshare

August 28, 2010 

Adventurer

August 28, 2010 

Newbie

August 27, 2010