<::| TeeDee |::>

<::| TeeDee |::>

Twitter Saigon, Vietnam

1,171

Check-ins
Sài Gòn Xưa & NayHo Chi Minh City, Ho Chi Minh City • August 30, 2011

Lưỡi vịt sapo, và bồ câu tay cầm rất ngon..

Save
Report
DAIAN SAIGONHo Chi Minh City • August 17, 2011

Super fun office >.<

Save
Report
Ốc Út Trang Pham Viet ChánhHo Chi Minh City, Ho Chi Minh City • September 5, 2011

Bao tử ếch xào xả ớt hơi bị ngon...

Save
Report