Toshio O.

Toshio O.

Facebook Ho Chi Minh City

164

Check-ins
Hủ Tiếu Nam Vang Liến HúaHo Chi Minh City, Ho Chi Minh City • January 23, 2013

Không nên ghé vào dù chỉ 1 lần! - một tô đến 75.000! Đồ ăn thì thưa thớt, nước lèo ám mùi chua hủ tíu, nói chung là dở tệ! Bà chủ thì mặt mày hãm tài. Ra tính tiền gửi xe 3000, tức điên máu!

Save
Report
Chè Khúc Bạch cầu Hoàng Hoa ThámJune 8, 2013

Ăn thử cho biết, không Ấn tượng mấy... 1 chén chè giá bằng Tô hủ tíu

Save
Report