לֵאָה's Badges

These are all the badges you've unlocked. We've listed them in the order in which you've unlocked them (newest first).

Triple Play

May 17, 2014 

ESPN Foam Finger

April 26, 2014 

Treat Yo Self!

April 05, 2014 

Greasy Spoon

March 23, 2014 

Bento

March 07, 2014 

Historian

February 16, 2014 

Wino

January 28, 2014 

Pizzaiolo

January 18, 2014 

Fresh Brew

January 04, 2014 

Schmear

December 12, 2013 

The Life Aquatic

December 08, 2013 

Eater 38

November 10, 2013 

Jonathan Gold 101

November 10, 2013 

Molto Buono

November 09, 2013 

Sweet n' Sour Check-In

October 02, 2013 

Fried Check-in

September 01, 2013 

Earl of Sandwich

August 27, 2013 

What Happens in Vegas

July 12, 2013 

Mall Rat

June 23, 2013 

Phoenix New Times

June 22, 2013 

JetSetter

June 14, 2013 

Zoetrope

June 08, 2013 

4sqDay 2013

April 16, 2013 

Baker's Dozen

November 19, 2012 

Retired

PEOPLE Hot Spot

November 19, 2012 

Retired

Lookin' for Love

November 19, 2012 

I Voted 2012

November 06, 2012 

Shutterbug

October 24, 2012 

Hot Tamale

September 22, 2012 

Super Swarm

September 16, 2012 

Stanley Cup

April 30, 2012 

Porky

April 30, 2012 

Retired

4sqDay 2012

April 16, 2012 

Swimmies

April 13, 2012 

Flame Broiled

March 23, 2012 

VH1 Save the Music

March 17, 2012 

Retired

Fashionista

February 16, 2012 

Retired

PEOPLE Sexiest Man Alive

February 13, 2012 

Animal House

February 13, 2012 

Retired

Super Swarm Sunday

February 06, 2012 

7-10 Split

January 17, 2012 

Retired

Halloween 2011

October 30, 2011 

Perry Ellis Heritage

October 30, 2011 

Gym Rat

October 13, 2011 

Retired

Foodie

September 10, 2011 

Dog's Best Friend

September 09, 2011 

Great Outdoors

September 08, 2011 

Century Club

August 04, 2011 

Ten Hundred

July 09, 2011 

Super Mayor

June 26, 2011 

Retired

excELLENt fan

June 26, 2011 

Retired

Bravo Newbie

April 08, 2011 

Retired

Real Housewife

April 08, 2011 

Starbucks Tribute

March 10, 2011 

Retired

Packers Super Bowl

February 07, 2011 

9 to 5

January 06, 2011 

Mile High

December 02, 2010 

Swarm

November 08, 2010 

Retired

I Voted 2010

November 03, 2010 

Just Desserts

October 29, 2010 

Retired

Barista

August 28, 2010 

Retired

Jobs

August 26, 2010 

Retired

TLC Summer

August 26, 2010 

Overshare

August 06, 2010 

Retired

I'm on a boat

August 06, 2010 

Retired

Photogenic

July 24, 2010 

Crunked

July 09, 2010 

Superstar

July 05, 2010 

Bender

July 05, 2010 

Explorer

June 29, 2010 

Super User

June 24, 2010 

School Night

June 24, 2010 

Local

June 21, 2010 

Adventurer

June 20, 2010 

Newbie

June 12, 2010