Trần Thành T.

Trần Thành T.

Facebook Hà Nội

397

Check-ins
Polygon MusicHanoi, Thành Phố Hà Nội • January 30, 2012

T3: Punk & alternative. T4: Classic rock. T6: Heavy metal. T7: Love songs ( no smoking ). Nên đến vào T6 có nhiều bài hit, hát hò theo rất vui! Hâm mộ Mr Hiếu hay hát manowar vào T6!

Save
Report
The swingHanoi, Thành Phố Hà Nội • January 30, 2012

Cafe ngon. K gian ấm cúng, lịch sự, trang nhã. Có kèm theo các tiết mục hát hò nếu tổ chức sinh nhật. Màn hình chơi wi to khủng bố.

Save
Report