Shabari Restaurant is one of like: Favorite cofee shops.

1. Shabari Restaurant

6.5
Indian Restaurant · Bandra - Khar · Santacruz - West, Mumbai, Mahārāshtra

Abhi J.Abhi Jit: nice Veg restaurant

Gateway of India is one of like: Favorite cofee shops.

2. Gateway of India

9.2
Monument / Landmark · Apollo Bandar, Off P J Ramchandani Marg (near the Taj Mahal Palace & Tower), Mumbai, Mahārāshtra

Abhi J.Abhi Jit: cool place