Bi T.

Bi T.

Facebook Ha noi

38

Check-ins

Tips

Nem Chua Rán Bà GiàHoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội • July 31, 2012

có ai biết số dt nem bà già hem?

Save
Report
See All
Badges (3)
ExplorerAdventurerNewbie
See all
Friends (49)
Bernie D.Micdo ♥Dang T.Nam G.Ka C.Marty N.Vu T.Phương B.LyGiangS.E.A STAR C.Quang Anh L.Thehuy H.Tien D.Truong N.Minh M.