Restaurants near PMH

Peggy N.

Peggy Ng
8 items | Created Mar 26, 2012

1
.
Edward's Bistro

Hoàng Anh Gia Lai 3 D1-09 New Saigon, Tp Hồ Chí Minh
Been here
Save

2
.
Hu Tiu Nam Vang Thuy Dung

H19-2B Parkview Đặng Đức Thuật, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
Been here
Save

3
.
White House Coffee

R2-25 R4-26 Bùi Bằng Đoàn St., Hưng Phước 1, Phú Mỹ Hưng, Tân Phong Ward, Dist. 7, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City
Been here
Save

4
.
Peaches The Curry Pub

Sky Garden 2, Phu My Hung Dist. 7, Ho Chi Minh City
Been here
Save

5
.
Thao Li Royal Chinese Cuisine

Grandview Building, Ho Chi Minh City
Been here
Save

6
.
Shi-fu Dimsum

Nguyễn Đức Cảnh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
Been here
Save

7
.
Thai Express (Crescent)

Crescent, Ho Chi Minh
Been here
Save

8
.
Com chay Thuan Duc

HCM
Been here
Save
Other lists from Peggy Ng:
You've done of
Edward C. Bất Động Sản VnRealty P. jae seung s. Hien N. Stephane M. Andy Quyen T. Loan T.
9 people have saved this list