Restaurant

Hazli Sham K.

Hazli Sham Kassim
1 item | Created Jul 3, 2012

1
.
D'Arab Cafe

Taipan, Subang Jaya, Selangor
Been here
Save
You've done of
0 people have saved this list