كريستن's Badges

These are all the badges you've unlocked. We've listed them in the order in which you've unlocked them (newest first).

Fresh Brew

April 30, 2012 

Retired

4sqDay 2012

April 16, 2012 

Swimmies

April 01, 2012 

Flame Broiled

March 11, 2012 

Retired

Super Swarm Sunday

February 06, 2012 

Campus Explorer

January 17, 2012 

Animal House

December 23, 2011 

Bookworm

December 01, 2011 

Retired

Halloween 2011

October 30, 2011 

Hot Tamale

October 16, 2011 

Pizzaiolo

July 28, 2011 

Superstar

July 26, 2011 

Crunked

June 06, 2011 

Explorer

May 15, 2011 

Great Outdoors

May 05, 2011 

Retired

4sqDay 2011

April 17, 2011 

Super User

April 07, 2011 

Adventurer

April 03, 2011 

Bender

April 02, 2011 

School Night

March 30, 2011 

Local

March 25, 2011 

Newbie

March 23, 2011