กิ๊ฟเก๋'s Badges

These are all the badges you've unlocked. We've listed them in the order in which you've unlocked them (newest first).

Porky

February 14, 2014 

Mall Rat

February 12, 2014 

Treat Yo Self!

January 31, 2014 

The Life Aquatic

January 31, 2014 

Fried Check-in

October 23, 2013 

Greasy Spoon

August 12, 2013 

Sweet n' Sour Check-In

June 22, 2013 

Bookworm

June 02, 2013 

Pizzaiolo

March 31, 2013 

Bento

March 09, 2013 

Trainspotter

January 11, 2013 

Great Outdoors

December 29, 2012 

Swimmies

December 09, 2012 

Zoetrope

November 24, 2012 

JetSetter

October 20, 2012 

Shutterbug

October 14, 2012 

Century Club

August 24, 2012 

Baker's Dozen

July 20, 2012 

Swarm

July 01, 2012 

Ten Hundred

April 20, 2012 

Retired

4sqDay 2012

April 16, 2012 

Fresh Brew

April 14, 2012 

School Night

March 09, 2012 

Super Mayor

January 12, 2012 

Superstar

December 30, 2011 

Local

December 23, 2011 

Ziggy's Wagon

December 16, 2011 

Bender

December 14, 2011 

Super User

December 13, 2011 

Explorer

December 12, 2011 

Overshare

December 11, 2011 

Adventurer

December 11, 2011 

Crunked

December 11, 2011 

Newbie

November 28, 2011