• Photo taken at ก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุ๋น อ.เชียงกลาง by Dokmali S. on 5/24/2017
  • Photo taken at ก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุ๋น อ.เชียงกลาง by 건스 이. on 4/11/2017
  • Photo taken at ก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุ๋น อ.เชียงกลาง by Wasita K. on 1/2/2015
  • Photo taken at ก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุ๋น อ.เชียงกลาง by Nonthasha S. on 5/18/2014
  • Photo taken at ก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุ๋น อ.เชียงกลาง by Wasita K. on 1/1/2014
  • Photo taken at ก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุ๋น อ.เชียงกลาง by PomPam C. on 2/24/2013
  • Photo taken at ก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุ๋น อ.เชียงกลาง by PomPam C. on 10/30/2012
  • Photo taken at ก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุ๋น อ.เชียงกลาง by Get Do S. on 4/4/2012
  • Photo taken at ก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุ๋น อ.เชียงกลาง by PHAK☮PAEW❥ on 3/24/2012

ก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุ๋น อ.เชียงกลาง

Deli / Bodega฿฿฿฿
Save
Share