ชั้น 3 ห้องพักอาจารย์ ห้องรังสิมันตุ์

College Academic Building
Save
Share