Planning a trip to Bangkok?

Foursquare can help you find the best places to go to.

ร้านกระจกสมชาย

Automotive Shop
Save
Share
1 Tip and review
Log in to leave a tip here.

  • Patthaya J.
    Patthaya JNovember 27, 2010
    Been here 5+ times
    รับติดตั้งกระจกรถยนต์ทุกชนิดค่ะ โดยช่างผู้ชำนาญงานมากว่า 30 ปี มีลูกมือ 1 คน เป็นคู่ชีวิตกันมาจะ 40 ปีแล้วค่ะ :) ช้าบ้างไรบ้างอย่าว่ากันนะคะ ร้านเล็กๆ แต่ฝีมือไม่เล็กนะคะ :D
0 Photo