ห้องประชุม A501 อาคารบริหารคณะแพทย์

College Administrative Building
Save
Share