โรงงานนำ้ตาลครบุรี

Factory
Save
Share
1 Tip and review
Log in to leave a tip here.

  • Thanarat M.
    Thanarat MonkingDecember 2, 2011
    คือ อยากจะบอกโรงงานน้ำตาลว่า ควรรับผิดชอบกับสังคมด้วยนะค่ะ โรงงานไม่มีความรับผิดชอบเลย ทั้งเรื่องถนน ฝุ่น มากมาย จิตสำนึกไม่มีก็ปิดโรงงานเหอะ หนูขอร้องนะค่ะ
17 Photos