KHING PHAI

(タイレストラン キンパイ)
Thai Restaurant¥¥¥¥
亀戸
Save
Share