• Photo taken at Bít Tết Củ Hành Tây by Trương T. on 11/15/2013
  • Photo taken at Bít Tết Củ Hành Tây by Trung D. on 3/14/2015
  • Photo taken at Bít Tết Củ Hành Tây by Thuận N. on 1/24/2015
  • Photo taken at Bít Tết Củ Hành Tây by Thuận N. on 1/3/2015
  • Photo taken at Bít Tết Củ Hành Tây by Kaln P. on 9/15/2013
  • Photo taken at Bít Tết Củ Hành Tây by Ho K. on 11/2/2013
  • Photo taken at Bít Tết Củ Hành Tây by Yoo K. on 5/12/2013

Bít Tết Củ Hành Tây

Steakhouse$$$$
Save
Share