• Photo taken at Bún Bò Huế (40 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận Phú Nhuận) by Tony T. on 5/4/2012
 • Photo taken at Bún Bò Huế (40 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận Phú Nhuận) by Tony T. on 5/1/2012
 • Photo taken at Bún Bò Huế (40 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận Phú Nhuận) by Tony T. on 5/1/2012
 • Photo taken at Bún Bò Huế (40 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận Phú Nhuận) by Tony T. on 5/1/2012
 • Photo taken at Bún Bò Huế (40 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận Phú Nhuận) by Tony T. on 4/26/2012
 • Photo taken at Bún Bò Huế (40 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận Phú Nhuận) by Tony T. on 4/15/2012
 • Photo taken at Bún Bò Huế (40 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận Phú Nhuận) by Tony T. on 4/15/2012
 • Photo taken at Bún Bò Huế (40 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận Phú Nhuận) by Tony T. on 4/12/2012
 • Photo taken at Bún Bò Huế (40 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận Phú Nhuận) by Tony T. on 4/1/2012
 • Photo taken at Bún Bò Huế (40 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận Phú Nhuận) by Tony T. on 3/17/2012

Bún Bò Huế (40 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận Phú Nhuận)

Asian Restaurant
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam
Total Visitors
4
Total Visits
20
Save
Share
Log in to leave tips at this venue!

1 Tip

 • Tony T.

  Ngon tuyet, ve sinh, Lich su, gia ca hop ..

  Tony Tri · March 28, 2012
  Save