• Photo taken at Bakso Rahmat ke 6-Cabang Pal by Harro (. on 11/11/2014