136 Photos

Daorae Korean BBQ Restaurant

8.6/10
No. 100-A & 100-B, Taman Melaka Raya, 75000 Melaka, Malacca, Melaka 75000
Bill D.
Bill D.
January 16, 2013
Photo taken at Daorae Korean BBQ Restaurant by Bill D. on 1/16/2013
Doris Q.
Doris Q.
August 22, 2012
Photo taken at Daorae Korean BBQ Restaurant by Doris Q. on 8/22/2012
Steve S.
Steve S.
February 4, 2011
Photo taken at Daorae Korean BBQ Restaurant by Steve S. on 2/4/2011
Damien
Damien
July 17, 2012
Photo taken at Daorae Korean BBQ Restaurant by Damien on 7/17/2012
Fonniez S.
Fonniez S.
July 14, 2012
Photo taken at Daorae Korean BBQ Restaurant by Fonniez S. on 7/14/2012
Daric T.
Daric T.
August 20, 2012
Photo taken at Daorae Korean BBQ Restaurant by Daric T. on 8/20/2012
Weisheng L.
Weisheng L.
6 days ago
Photo taken at Daorae Korean BBQ Restaurant by Weisheng L. on 4/19/2015
Chyrie许願💞
Chyrie许願💞
3 weeks ago
Photo taken at Daorae Korean BBQ Restaurant by Chyrie许願💞 on 4/1/2015
Suet Yee T.
Suet Yee T.
March 21
Photo taken at Daorae Korean BBQ Restaurant by Suet Yee T. on 3/21/2015
薇薇 v.
薇薇 v.
January 26
Photo taken at Daorae Korean BBQ Restaurant by 薇薇 v. on 1/26/2015
Reberca
Reberca
January 19
Photo taken at Daorae Korean BBQ Restaurant by Reberca on 1/19/2015
Yunbing L.
Yunbing L.
January 10
Photo taken at Daorae Korean BBQ Restaurant by Yunbing L. on 1/10/2015
Chua K.
Chua K.
November 23, 2014
Photo taken at Daorae Korean BBQ Restaurant by Chua K. on 11/23/2014
RB R.
RB R.
November 6, 2014
Photo taken at Daorae Korean BBQ Restaurant by RB R. on 11/6/2014
Darren A.
Darren A.
September 25, 2014
Photo taken at Daorae Korean BBQ Restaurant by Darren A. on 9/25/2014
Wendy G.
Wendy G.
August 30, 2014
Photo taken at Daorae Korean BBQ Restaurant by Wendy G. on 8/30/2014
Kristiana S.
Kristiana S.
August 7, 2014
Photo taken at Daorae Korean BBQ Restaurant by Kristiana S. on 8/7/2014
Baltimora
Baltimora
July 28, 2014
Photo taken at Daorae Korean BBQ Restaurant by Baltimora on 7/28/2014
Colin S.
Colin S.
July 26, 2014
Photo taken at Daorae Korean BBQ Restaurant by Colin S. on 7/26/2014
Aleksandr Z.
Aleksandr Z.
June 7, 2014
Photo taken at Daorae Korean BBQ Restaurant by Aleksandr Z. on 6/7/2014
Joane D.
Joane D.
May 14, 2014
Photo taken at Daorae Korean BBQ Restaurant by Joane D. on 5/14/2014
Wenna
Wenna
April 30, 2014
Photo taken at Daorae Korean BBQ Restaurant by Wenna on 4/30/2014
Pin C.
Pin C.
April 29, 2014
Photo taken at Daorae Korean BBQ Restaurant by Pin C. on 4/29/2014
Sin Y.
Sin Y.
April 18, 2014
Photo taken at Daorae Korean BBQ Restaurant by Sin Y. on 4/18/2014
Keith T.
Keith T.
April 11, 2014
Photo taken at Daorae Korean BBQ Restaurant by Keith T. on 4/11/2014
Keith T.
Keith T.
April 11, 2014
Photo taken at Daorae Korean BBQ Restaurant by Keith T. on 4/11/2014
Keith T.
Keith T.
April 11, 2014
Photo taken at Daorae Korean BBQ Restaurant by Keith T. on 4/11/2014
Keith T.
Keith T.
April 11, 2014
Photo taken at Daorae Korean BBQ Restaurant by Keith T. on 4/11/2014
Keith T.
Keith T.
April 11, 2014
Photo taken at Daorae Korean BBQ Restaurant by Keith T. on 4/11/2014
Keith T.
Keith T.
April 11, 2014
Photo taken at Daorae Korean BBQ Restaurant by Keith T. on 4/11/2014