• Photo taken at Ký túc xá Thăng Long by Hendrick V. on 8/29/2014
  • Photo taken at Ký túc xá Thăng Long by Hung V. on 9/25/2011
  • Photo taken at Ký túc xá Thăng Long by Hung V. on 9/21/2011
  • Photo taken at Ký túc xá Thăng Long by Nop V. on 10/31/2013
  • Photo taken at Ký túc xá Thăng Long by Nop V. on 10/31/2013
  • Photo taken at Ký túc xá Thăng Long by Nop V. on 10/14/2013

Ký túc xá Thăng Long

Building
Save
Share