19 Photos

KFC

Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội
Rainie M
Rainie M
March 19
Photo taken at KFC by Rainie M on 3/19/2015
Truong B.
Truong B.
January 29
Photo taken at KFC by Truong B. on 1/29/2015
Đỗ Việt Thanh
Đỗ Việt Thanh
November 11, 2014
Photo taken at KFC by Đỗ Việt Thanh on 11/11/2014
Đỗ Việt Thanh
Đỗ Việt Thanh
November 11, 2014
Photo taken at KFC by Đỗ Việt Thanh on 11/11/2014
Hoàng Đ.
Hoàng Đ.
June 19, 2014
Photo taken at KFC by Hoàng Đ. on 6/19/2014
Bomba P.
Bomba P.
February 11, 2014
Photo taken at KFC by Bomba P. on 2/11/2014
Tracy T.
Tracy T.
January 9, 2013
Photo taken at KFC by Tracy T. on 1/9/2013
Kem T.
Kem T.
January 8, 2013
Photo taken at KFC by Kem T. on 1/8/2013
Tracy T.
Tracy T.
December 15, 2012
Photo taken at KFC by Tracy T. on 12/15/2012
Nghia V.
Nghia V.
September 19, 2012
Photo taken at KFC by Nghia V. on 9/19/2012
Jockker V.
Jockker V.
September 1, 2012
Photo taken at KFC by Jockker V. on 9/1/2012
Duyen N.
Duyen N.
July 7, 2012
Photo taken at KFC by Duyen N. on 7/7/2012
Hà N.
Hà N.
May 20, 2012
Photo taken at KFC by Hà N. on 5/20/2012
Ly C.
Ly C.
April 24, 2012
Photo taken at KFC by Ly C. on 4/24/2012
Vi P.
Vi P.
March 16, 2012
Photo taken at KFC by Vi P. on 3/16/2012
Hoang S.
Hoang S.
March 2, 2012
Photo taken at KFC by Hoang S. on 3/2/2012
Ngọt Ngào
Ngọt Ngào
January 10, 2012
Photo taken at KFC by Ngọt Ngào on 1/10/2012
Ngọt Ngào
Ngọt Ngào
January 10, 2012
Photo taken at KFC by Ngọt Ngào on 1/10/2012
Beoxx
Beoxx
August 21, 2011
Photo taken at KFC by Beoxx on 8/21/2011