19 Photos

KFC

6.2/10
Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội
Rainie M
Rainie M
March 19, 2015
Photo taken at KFC by Rainie M on 3/19/2015
Đỗ Việt Thanh
Đỗ Việt Thanh
November 11, 2014
Photo taken at KFC by Đỗ Việt Thanh on 11/11/2014
Hoàng Đ.
Hoàng Đ.
June 19, 2014
Photo taken at KFC by Hoàng Đ. on 6/19/2014
Bomba P.
Bomba P.
February 11, 2014
Photo taken at KFC by Bomba P. on 2/11/2014
Có wifi nhưng ko có pass... Vừa dc tặng thẻ vip
Tracy T.
Tracy T.
January 9, 2013
Có wifi nhưng ko có pass... Vừa dc tặng thẻ vip
Kem T.
Kem T.
January 8, 2013
Photo taken at KFC by Kem T. on 1/8/2013
Tracy T.
Tracy T.
December 15, 2012
Photo taken at KFC by Tracy T. on 12/15/2012
Nghia V.
Nghia V.
September 19, 2012
Photo taken at KFC by Nghia V. on 9/19/2012
Jockker V.
Jockker V.
September 1, 2012
Photo taken at KFC by Jockker V. on 9/1/2012
Duyen N.
Duyen N.
July 7, 2012
Photo taken at KFC by Duyen N. on 7/7/2012
Hà N.
Hà N.
May 20, 2012
Photo taken at KFC by Hà N. on 5/20/2012
Ly C.
Ly C.
April 24, 2012
Photo taken at KFC by Ly C. on 4/24/2012
Vi P.
Vi P.
March 16, 2012
Photo taken at KFC by Vi P. on 3/16/2012
Hoang S.
Hoang S.
March 2, 2012
Photo taken at KFC by Hoang S. on 3/2/2012
Truong B.
Truong B.
January 29, 2015
Photo taken at KFC by Truong B. on 1/29/2015
Đỗ Việt Thanh
Đỗ Việt Thanh
November 11, 2014
Photo taken at KFC by Đỗ Việt Thanh on 11/11/2014
Ngọt Ngào
Ngọt Ngào
January 10, 2012
Photo taken at KFC by Ngọt Ngào on 1/10/2012
Ngọt Ngào
Ngọt Ngào
January 10, 2012
Photo taken at KFC by Ngọt Ngào on 1/10/2012
Beoxx
Beoxx
August 21, 2011
Photo taken at KFC by Beoxx on 8/21/2011