135 Photos

Lộc Vừng Café

6.3/10
386-388 Trường Sa st., ward 2, Phú Nhuận dist. (Trường Sa), Ho Chi Minh City,
Holly K.
Holly K.
August 1, 2012
Photo taken at Lộc Vừng Café by Holly K. on 8/1/2012
Kenny P.
Kenny P.
January 24, 2013
Photo taken at Lộc Vừng Café by Kenny P. on 1/24/2013
TrangLe
TrangLe
December 8, 2012
Photo taken at Lộc Vừng Café by TrangLe on 12/8/2012
Tony D.
Tony D.
August 27, 2012
Photo taken at Lộc Vừng Café by Tony D. on 8/27/2012
Nick D.
Nick D.
August 23, 2013
Photo taken at Lộc Vừng Café by Nick D. on 8/23/2013
Roxio T.
Roxio T.
January 27, 2013
Photo taken at Lộc Vừng Café by Roxio T. on 1/27/2013
Thi L.
Thi L.
December 12, 2012
Photo taken at Lộc Vừng Café by Thi L. on 12/12/2012
Jade L.
Jade L.
May 3, 2012
Photo taken at Lộc Vừng Café by Jade L. on 5/3/2012
Duc Phuong N.
Duc Phuong N.
September 5, 2013
Photo taken at Lộc Vừng Café by Duc Phuong N. on 9/5/2013
Meg D.
Meg D.
January 12, 2013
Photo taken at Lộc Vừng Café by Meg D. on 1/12/2013
key l.
key l.
3 days ago
Photo taken at Lộc Vừng Café by key l. on 5/27/2015
thang m.
thang m.
2 weeks ago
Photo taken at Lộc Vừng Café by thang m. on 5/16/2015
thang m.
thang m.
January 18
Photo taken at Lộc Vừng Café by thang m. on 1/18/2015
Tiendat D.
Tiendat D.
January 16
Photo taken at Lộc Vừng Café by Tiendat D. on 1/16/2015
Tiendat D.
Tiendat D.
December 21, 2014
Photo taken at Lộc Vừng Café by Tiendat D. on 12/21/2014
Tiendat D.
Tiendat D.
September 25, 2014
Photo taken at Lộc Vừng Café by Tiendat D. on 9/25/2014
Tiendat D.
Tiendat D.
August 11, 2014
Photo taken at Lộc Vừng Café by Tiendat D. on 8/11/2014
Tran C.
Tran C.
August 1, 2014
Photo taken at Lộc Vừng Café by Tran C. on 8/1/2014
Tiendat D.
Tiendat D.
July 22, 2014
Photo taken at Lộc Vừng Café by Tiendat D. on 7/22/2014
Minh N.
Minh N.
July 13, 2014
Photo taken at Lộc Vừng Café by Minh N. on 7/13/2014
Tiendat D.
Tiendat D.
July 11, 2014
Photo taken at Lộc Vừng Café by Tiendat D. on 7/11/2014
Tiendat D.
Tiendat D.
July 11, 2014
Photo taken at Lộc Vừng Café by Tiendat D. on 7/11/2014
Tiendat D.
Tiendat D.
July 9, 2014
Photo taken at Lộc Vừng Café by Tiendat D. on 7/9/2014
Tiendat D.
Tiendat D.
June 25, 2014
Photo taken at Lộc Vừng Café by Tiendat D. on 6/25/2014
Tiendat D.
Tiendat D.
June 24, 2014
Photo taken at Lộc Vừng Café by Tiendat D. on 6/24/2014
Tiendat D.
Tiendat D.
June 21, 2014
Photo taken at Lộc Vừng Café by Tiendat D. on 6/21/2014
Tiendat D.
Tiendat D.
June 21, 2014
Photo taken at Lộc Vừng Café by Tiendat D. on 6/21/2014
Tiendat D.
Tiendat D.
June 20, 2014
Photo taken at Lộc Vừng Café by Tiendat D. on 6/20/2014
Tiendat D.
Tiendat D.
June 20, 2014
Photo taken at Lộc Vừng Café by Tiendat D. on 6/20/2014
Tiendat D.
Tiendat D.
June 2, 2014
Photo taken at Lộc Vừng Café by Tiendat D. on 6/2/2014