371 Photos

Manuel's Tavern

9.3/10
602 N Highland Ave NE (at North Ave), Atlanta, GA 30307
Brandon L.
Brandon L.
April 9, 2012
Photo taken at Manuel's Tavern by Brandon L. on 4/9/2012
Steph M.
Steph M.
November 21, 2012
Photo taken at Manuel's Tavern by Steph M. on 11/21/2012
Tammy M.
Tammy M.
October 12, 2013
Photo taken at Manuel's Tavern by Tammy M. on 10/12/2013
Yawei L.
Yawei L.
February 18, 2013
Photo taken at Manuel's Tavern by Yawei L. on 2/18/2013
Cameron R.
Cameron R.
December 15, 2012
Photo taken at Manuel's Tavern by Cameron R. on 12/15/2012
Robert J.
Robert J.
December 13, 2012
Photo taken at Manuel's Tavern by Robert J. on 12/13/2012
Kimberly K.
Kimberly K.
October 4, 2012
Photo taken at Manuel's Tavern by Kimberly K. on 10/4/2012
Cameron R.
Cameron R.
December 15, 2012
Photo taken at Manuel's Tavern by Cameron R. on 12/15/2012
Tim F.
Tim F.
March 16, 2013
Photo taken at Manuel's Tavern by Tim F. on 3/16/2013
Laura D.
Laura D.
December 21, 2012
Photo taken at Manuel's Tavern by Laura D. on 12/21/2012
Lee C.
Lee C.
January 17, 2013
Photo taken at Manuel's Tavern by Lee C. on 1/17/2013
Travis T.
Travis T.
October 4, 2012
Photo taken at Manuel's Tavern by Travis T. on 10/4/2012
Kate G.
Kate G.
October 20, 2013
Photo taken at Manuel's Tavern by Kate G. on 10/20/2013
Rodney
Rodney
October 7, 2012
Photo taken at Manuel's Tavern by Rodney on 10/7/2012
Thomas S.
Thomas S.
June 1, 2013
Photo taken at Manuel's Tavern by Thomas S. on 6/1/2013
Joy D.
Joy D.
February 3, 2013
Photo taken at Manuel's Tavern by Joy D. on 2/3/2013
Yawei L.
Yawei L.
February 18, 2013
Photo taken at Manuel's Tavern by Yawei L. on 2/18/2013
Andy G.
Andy G.
August 19, 2012
Photo taken at Manuel's Tavern by Andy G. on 8/19/2012
Jell K.
Jell K.
November 26, 2012
Photo taken at Manuel's Tavern by Jell K. on 11/26/2012
Wendy D.
Wendy D.
July 21, 2013
Photo taken at Manuel's Tavern by Wendy D. on 7/21/2013
Tyler M.
Tyler M.
April 14, 2013
Photo taken at Manuel's Tavern by Tyler M. on 4/14/2013
Mack E.
Mack E.
April 14, 2013
Photo taken at Manuel's Tavern by Mack E. on 4/14/2013
Tim D.
Tim D.
December 22, 2012
Photo taken at Manuel's Tavern by Tim D. on 12/22/2012
Josh S.
Josh S.
February 29, 2012
Photo taken at Manuel's Tavern by Josh S. on 2/29/2012
Kimy Kennedy* P.
Kimy Kennedy* P.
December 31, 2012
Photo taken at Manuel's Tavern by Kimy Kennedy* P. on 12/31/2012
Nina Gayle K.
Nina Gayle K.
May 13, 2012
Photo taken at Manuel's Tavern by Nina Gayle K. on 5/13/2012
Cameron L.
Cameron L.
January 30, 2013
Photo taken at Manuel's Tavern by Cameron L. on 1/30/2013
Justin R.
Justin R.
January 23, 2013
Photo taken at Manuel's Tavern by Justin R. on 1/23/2013
Abe M.
Abe M.
April 22, 2012
Photo taken at Manuel's Tavern by Abe M. on 4/22/2012
Ernie Y.
Ernie Y.
May 29, 2013
Photo taken at Manuel's Tavern by Ernie Y. on 5/29/2013