14 Photos

#OccupyMiami

180 N.W. 1st STREET (N.W. 1st AVENUE), Miami, FL 33130
Barron
Barron
January 31, 2012
Photo taken at #OccupyMiami by Barron on 1/31/2012
Barron
Barron
January 31, 2012
Photo taken at #OccupyMiami by Barron on 1/31/2012
Barron
Barron
January 31, 2012
Photo taken at #OccupyMiami by Barron on 1/31/2012
Barron
Barron
January 31, 2012
Photo taken at #OccupyMiami by Barron on 1/31/2012
Mark G.
Mark G.
October 31, 2011
Photo taken at #OccupyMiami by Mark G. on 10/31/2011
Barron
Barron
October 17, 2011
Photo taken at #OccupyMiami by Barron on 10/17/2011
Barron
Barron
October 17, 2011
Photo taken at #OccupyMiami by Barron on 10/17/2011
Barron
Barron
October 17, 2011
Photo taken at #OccupyMiami by Barron on 10/17/2011
Barron
Barron
October 17, 2011
Photo taken at #OccupyMiami by Barron on 10/17/2011
Barron
Barron
October 17, 2011
Photo taken at #OccupyMiami by Barron on 10/17/2011
Ledvi B.
Ledvi B.
October 15, 2011
Photo taken at #OccupyMiami by Ledvi B. on 10/15/2011
AVED Inc. A.
AVED Inc. A.
October 15, 2011
Photo taken at #OccupyMiami by AVED Inc. A. on 10/15/2011
Tito M.
Tito M.
1 week ago
Photo taken at #OccupyMiami by Tito M. on 11/15/2015
Allan T.
Allan T.
February 1, 2012
Photo taken at #OccupyMiami by Allan T. on 2/1/2012