72 Photos

Sate Khas Senayan

6.4/10
Citywalk Sudirman, GF #19-20 (Jalan Kyai Haji Mas Mansyur No. 121), Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220
Hesti C.
Hesti C.
August 14, 2014
Photo taken at Sate Khas Senayan by Hesti C. on 8/14/2014
Om A.
Om A.
5 days ago
Photo taken at Sate Khas Senayan by Om A. on 5/20/2015
Dwita Agnes P.
Dwita Agnes P.
December 22, 2014
Photo taken at Sate Khas Senayan by Dwita Agnes P. on 12/22/2014
Novriadi
Novriadi
October 1, 2014
Photo taken at Sate Khas Senayan by Novriadi on 10/1/2014
iCandy H.
iCandy H.
September 27, 2014
Photo taken at Sate Khas Senayan by iCandy H. on 9/27/2014
Dwita Agnes P.
Dwita Agnes P.
July 28, 2014
Photo taken at Sate Khas Senayan by Dwita Agnes P. on 7/28/2014
Viddy K.
Viddy K.
July 27, 2014
Photo taken at Sate Khas Senayan by Viddy K. on 7/27/2014
Larry W.
Larry W.
June 16, 2014
Photo taken at Sate Khas Senayan by Larry W. on 6/16/2014
Larry W.
Larry W.
May 29, 2014
Photo taken at Sate Khas Senayan by Larry W. on 5/29/2014
Orin T.
Orin T.
March 30, 2014
Photo taken at Sate Khas Senayan by Orin T. on 3/30/2014
BurhanAbe
BurhanAbe
January 19, 2014
Photo taken at Sate Khas Senayan by BurhanAbe on 1/19/2014
George S.
George S.
December 12, 2013
Photo taken at Sate Khas Senayan by George S. on 12/12/2013
Yana A.
Yana A.
November 28, 2013
Photo taken at Sate Khas Senayan by Yana A. on 11/28/2013
susi-ivvaty
susi-ivvaty
November 14, 2013
Photo taken at Sate Khas Senayan by susi-ivvaty on 11/14/2013
John S.
John S.
November 13, 2013
Photo taken at Sate Khas Senayan by John S. on 11/13/2013
Ferds F.
Ferds F.
November 2, 2013
Photo taken at Sate Khas Senayan by Ferds F. on 11/2/2013
Cecilia m.
Cecilia m.
September 30, 2013
Photo taken at Sate Khas Senayan by Cecilia m. on 9/30/2013
Myungah K.
Myungah K.
September 16, 2013
Photo taken at Sate Khas Senayan by Myungah K. on 9/16/2013
Patricia Veroniqa S.
Patricia Veroniqa S.
September 10, 2013
Photo taken at Sate Khas Senayan by Patricia Veroniqa S. on 9/10/2013
danang r.
danang r.
August 14, 2013
Photo taken at Sate Khas Senayan by danang r. on 8/14/2013
Haseena B.
Haseena B.
August 10, 2013
Photo taken at Sate Khas Senayan by Haseena B. on 8/10/2013
Sinthia R.
Sinthia R.
July 30, 2013
Photo taken at Sate Khas Senayan by Sinthia R. on 7/30/2013
Revarita T.
Revarita T.
July 19, 2013
Photo taken at Sate Khas Senayan by Revarita T. on 7/19/2013
Seungho B.
Seungho B.
July 7, 2013
Photo taken at Sate Khas Senayan by Seungho B. on 7/7/2013
Daniel H.
Daniel H.
April 28, 2013
Photo taken at Sate Khas Senayan by Daniel H. on 4/28/2013
Janto W.
Janto W.
April 19, 2013
Photo taken at Sate Khas Senayan by Janto W. on 4/19/2013
Lia P.
Lia P.
April 7, 2013
Photo taken at Sate Khas Senayan by Lia P. on 4/7/2013
Adhitya A.
Adhitya A.
February 6, 2013
Photo taken at Sate Khas Senayan by Adhitya A. on 2/6/2013