384 Photos

Shabushi (ชาบูชิ)

6.8/10
Siam Center (4th Fl.), Pathum Wan, Bangkok 10330
Prasit L.
Prasit L.
June 16, 2013
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Prasit L. on 6/16/2013
SeATaR G.
SeATaR G.
April 19, 2012
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by SeATaR G. on 4/19/2012
Pamare
Pamare
July 22, 2011
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Pamare on 7/22/2011
Lalitta P.
Lalitta P.
1 day ago
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Lalitta P. on 3/31/2015
Darah O.
Darah O.
6 days ago
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Darah O. on 3/26/2015
Ning Q.
Ning Q.
3 weeks ago
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Ning Q. on 3/11/2015
Jangky N.
Jangky N.
3 weeks ago
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Jangky N. on 3/11/2015
Snooker S.
Snooker S.
3 weeks ago
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Snooker S. on 3/9/2015
nisha k.
nisha k.
3 weeks ago
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by nisha k. on 3/9/2015
Min J.
Min J.
3 weeks ago
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Min J. on 3/7/2015
May N.
May N.
February 25
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by May N. on 2/25/2015
Mmind R.
Mmind R.
February 21
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Mmind R. on 2/21/2015
Alexey S.
Alexey S.
February 9
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Alexey S. on 2/9/2015
Hopepy T.
Hopepy T.
January 25
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Hopepy T. on 1/25/2015
🌸小仪_Covyy Lee🌸 ツ.
🌸小仪_Covyy Lee🌸 ツ.
January 18
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by 🌸小仪_Covyy Lee🌸 ツ. on 1/18/2015
🌸小仪_Covyy Lee🌸 ツ.
🌸小仪_Covyy Lee🌸 ツ.
January 18
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by 🌸小仪_Covyy Lee🌸 ツ. on 1/18/2015
🌸小仪_Covyy Lee🌸 ツ.
🌸小仪_Covyy Lee🌸 ツ.
January 18
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by 🌸小仪_Covyy Lee🌸 ツ. on 1/18/2015
🌸小仪_Covyy Lee🌸 ツ.
🌸小仪_Covyy Lee🌸 ツ.
January 18
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by 🌸小仪_Covyy Lee🌸 ツ. on 1/18/2015
🌸小仪_Covyy Lee🌸 ツ.
🌸小仪_Covyy Lee🌸 ツ.
January 18
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by 🌸小仪_Covyy Lee🌸 ツ. on 1/18/2015
TAN.™
TAN.™
January 18
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by TAN.™ on 1/18/2015
TAN.™
TAN.™
January 18
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by TAN.™ on 1/18/2015
TAN.™
TAN.™
January 18
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by TAN.™ on 1/18/2015
TAN.™
TAN.™
January 18
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by TAN.™ on 1/18/2015
TAN.™
TAN.™
January 18
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by TAN.™ on 1/18/2015
🌸小仪_Covyy Lee🌸 ツ.
🌸小仪_Covyy Lee🌸 ツ.
January 18
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by 🌸小仪_Covyy Lee🌸 ツ. on 1/18/2015
cherryy
cherryy
January 16
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by cherryy on 1/16/2015
🎊🍭missao🎉🎁🎁
🎊🍭missao🎉🎁🎁
January 9
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by 🎊🍭missao🎉🎁🎁 on 1/9/2015
Piingiie🐻
Piingiie🐻
January 6
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Piingiie🐻 on 1/6/2015
Sherry S.
Sherry S.
January 4
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Sherry S. on 1/4/2015
ittipatlee™
ittipatlee™
January 2
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by ittipatlee™ on 1/2/2015