406 Photos

Shabushi (ชาบูชิ)

6.9/10
Siam Center (4th Fl.), Pathum Wan, Bangkok 10330
Prasit L.
Prasit L.
June 16, 2013
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Prasit L. on 6/16/2013
SeATaR G.
SeATaR G.
April 19, 2012
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by SeATaR G. on 4/19/2012
Pamare
Pamare
July 22, 2011
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Pamare on 7/22/2011
Siripichy
Siripichy
2 days ago
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Siripichy on 10/8/2015
Boyd C.
Boyd C.
1 week ago
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Boyd C. on 9/27/2015
Or S.
Or S.
2 weeks ago
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Or S. on 9/20/2015
Thanidar R.
Thanidar R.
3 weeks ago
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Thanidar R. on 9/14/2015
Nut T.
Nut T.
September 12
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Nut T. on 9/12/2015
Nationn M.
Nationn M.
August 31
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Nationn M. on 8/31/2015
Malew'iiz J.
Malew'iiz J.
August 12
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Malew'iiz J. on 8/12/2015
Thanidar R.
Thanidar R.
August 8
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Thanidar R. on 8/8/2015
Koolcheng T.
Koolcheng T.
August 6
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Koolcheng T. on 8/6/2015
Arisara C.
Arisara C.
August 2
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Arisara C. on 8/2/2015
ittipatlee™
ittipatlee™
July 11
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by ittipatlee™ on 7/11/2015
ittipatlee™
ittipatlee™
July 11
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by ittipatlee™ on 7/11/2015
Rung W.
Rung W.
June 23
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Rung W. on 6/23/2015
Wuttichai B.
Wuttichai B.
June 16
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Wuttichai B. on 6/16/2015
?????? ?.
?????? ?.
June 6
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by ?????? ?. on 6/6/2015
priimmms
priimmms
May 31
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by priimmms on 5/31/2015
Patthaporn M.
Patthaporn M.
May 24
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Patthaporn M. on 5/24/2015
Kung K.
Kung K.
May 21
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Kung K. on 5/21/2015
Mk_ R.
Mk_ R.
May 5
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Mk_ R. on 5/5/2015
Ma'Best P.
Ma'Best P.
April 28
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Ma'Best P. on 4/28/2015
Minimaiiz W.
Minimaiiz W.
April 28
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Minimaiiz W. on 4/28/2015
Lookkaew M.
Lookkaew M.
April 24
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Lookkaew M. on 4/24/2015
Fernqkhun
Fernqkhun
April 11
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Fernqkhun on 4/11/2015
Lalitta P.
Lalitta P.
March 31
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Lalitta P. on 3/31/2015
Darah O.
Darah O.
March 26
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Darah O. on 3/26/2015
Ning Q.
Ning Q.
March 11
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Ning Q. on 3/11/2015
Jangky N.
Jangky N.
March 11
Photo taken at Shabushi (ชาบูชิ) by Jangky N. on 3/11/2015