• Photo taken at Studio 5 RCTI by ALfa B. on 12/1/2013
  • Photo taken at Studio 5 RCTI by ALfa B. on 12/1/2013
  • Photo taken at Studio 5 RCTI by matthew m. on 11/7/2013
  • Photo taken at Studio 5 RCTI by widya n. on 7/12/2013
  • Photo taken at Studio 5 RCTI by fikri i. on 3/24/2013
  • Photo taken at Studio 5 RCTI by Monalisa Gina L. on 9/27/2012
  • Photo taken at Studio 5 RCTI by Monalisa Gina L. on 9/27/2012
  • Photo taken at Studio 5 RCTI by Enoch S. on 8/28/2012
  • Photo taken at Studio 5 RCTI by Rizki R. on 3/19/2012