Yerevan State University of Languages and Social Sciences (YSLU) | Երևանի պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան

University, College Academic Building, and College Administrative Building
42 Tumanyan St. (at Moskovyan St.), Yerevan, Yerevan, Armenia
Hours:
Likely open (See when people check in)

People tend to check in during these times:

 • Today
  • 10:00 AM–6:00 PM
 • Thu
  • 9:00 AM–2:00 PM
  • 4:00 PM–6:00 PM
 • Fri
  • 10:00 AM–7:00 PM
 • Sat–Sun
  • None
 • Mon
  • 9:00 AM–4:00 PM
 • Tue
  • 10:00 AM–9:00 PM

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան Yerevan State Linguistic University after Valery Brusov

Total Visitors
107
Total Visits
484
Save
Share
Log in to leave tips at this venue!
Sort:
 • Recent
 • Popular

4 Tips