Yerevan State University of Languages and Social Sciences (YSLU) | Երևանի պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան

University, College Academic Building, and College Administrative Building
42 Tumanyan St. (at Moskovyan St.), Yerevan, Yerevan, Armenia
Hours:
None listed (See when people check in)

People tend to check in during these times:

 • Today
  • 9:00 AM–2:00 PM
  • 4:00 PM–6:00 PM
 • Fri
  • 9:00 AM–7:00 PM
 • Sat–Sun
  • None
 • Mon
  • 9:00 AM–4:00 PM
 • Tue
  • 9:00 AM–9:00 PM
 • Wed
  • 10:00 AM–6:00 PM

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան Yerevan State Linguistic University after Valery Brusov

Save
Share
Log in to leave tips at this venue!
Sort:
 • Recent
 • Popular

4 Tips

Related Searches

 • yerevan state university of languages and social sciences (yslu) | երևանի պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան yerevan
 • yerevan state university of languages and social sciences (yslu) | երևանի պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան yerevan photos
 • yerevan state university of languages and social sciences (yslu) | երևանի պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան yerevan location
 • yerevan state university of languages and social sciences (yslu) | երևանի պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան yerevan address
 • yerevan state university of languages and social sciences (yslu) | երևանի պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան yerevan
 • brusov institute yerevan
 • bryusov yerevan
 • bryusov university yerevan
 • yerevan state linguistic university yerevan
 • yerevan state linguistic university after brusov (yslu) yerevan
 • yerevan state linguistic university after brusov yslu yerevan
 • yerevan state linguistic university after v. brusov yerevan
 • yerevan state linguistic university after v. brusov (yslu) yerevan
 • yerevan state linguistic university after v. brusov yslu yerevan
 • yerevan state university of languages and social sciences (yslu) | երևանի պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան yerevan

Foursquare © 2015  Lovingly made in NYC & SF