• Photo taken at Yildirim Resturant by Simon V. on 9/27/2016
 • Photo taken at Yildirim Resturant by Selva P. on 9/18/2016
 • Photo taken at Yildirim Resturant by Sibel G. on 8/31/2016
 • Photo taken at Yildirim Resturant by Sedat G. on 8/3/2016
 • Photo taken at Yildirim Resturant by IRMAK T. on 7/19/2016
 • Photo taken at Yildirim Resturant by Sevde A. on 7/9/2016
 • Photo taken at Yildirim Resturant by İrfan T. on 7/7/2016
 • Photo taken at Yildirim Resturant by Fatmagül Ç. on 8/7/2015
 • Photo taken at Yildirim Resturant by Sadık K. on 6/23/2015
 • Photo taken at Yildirim Resturant by Sadık K. on 6/17/2015
 • Photo taken at Yildirim Resturant by Tima L. on 6/9/2015
 • Photo taken at Yildirim Resturant by Leila I. on 12/2/2014
 • Photo taken at Yildirim Resturant by Nastya D. on 9/15/2013
 • Photo taken at Yildirim Resturant by Emre G. on 8/17/2015
 • Photo taken at Yildirim Resturant by Furkan Ç. on 6/17/2015

Yildirim Resturant

Fish & Chips Shop₺₺₺
Save
Share