Điện Biên Place I visited

is a province famous with blood battle between French Colonial Army & Vietminh from March to May 1954

5 B.

5 Beo
13 items | Created Apr 10, 2012

1
.
Chợ Mường Phăng

Mường Phăng, Điện Biên, Điện Biên
Been here
Save

2
.
Khách Sạn Mường Thanh

514 Đường 7 Tháng 5, Điện Biên Phủ, Điện Biên
Been here
Save

3
.
Đồi A1 (Eliane Hill)

Điện Biên Phủ, Điện Biên
Been here
Save

4
.
Bảo Tàng Chiến Thắng Điện Biên (Dien Bien War Museum)

Điện Biên Phủ, Điện Biên
Been here
Save

5
.
Tượng đài chiến thắng

Điện Biên Phủ, Điện Biên
Been here
Save

6
.
Sân Bay Điện Biên Phủ (DIN) Dien Bien Phu Airport

Nguyễn Hữu Thọ, Điện Biên Phủ, Điện Biên
Been here
Save

7
.
Đền Hoàng Công Chất

Quốc Lộ 279, Điện Biên, Điện Biên
Been here
Save

8
.
Đồi Him Lam (Beatrice)

Him Lam, Điện Biên Phủ, Điện Biên
Been here
Save

9
.
Ngọc Mai

Điện Biên Phủ, Điện Biên
Been here
Save

10
.
Tượng đài chiến thắng

Điện Biên Phủ, Điện Biên
Been here
Save

11
.
Liên minh Hợp tác xã Điện Biên

Nguyễn Hữu Thọ, Điện Biên Phủ, Điện Biên
Been here
Save

12
.
Tượng đài chiến thắng

Điện Biên Phủ, Điện Biên
Been here
Save

13
.
Chợ Điện Biên

Điện Biên Phủ, Điện Biên
Been here
Save
You've done of
0 people have saved this list